Zarząd

KADENCJA 2014-2018

ZARZĄD 

PREZES – ANDRZEJ LANGE

VICEPREZES -ANDRZEJ BENEDYKCIŃSKI douzupełnienie Zarządu Uchawłą Walnego Zgromadzenia Członków

z dnia  31.03.2017r. VICEPREZES- śp. WŁADYSŁAW HRYNIEWICZ zmarł 12.02.2017r.

SKARBNIK/SEKRETARZ- BARBARA SZYMCZAK

nr konta : Bank Pekao SA nr konta  03 1240 6670 1111 0010 3618 2810

KADENCJA 2010-2014

Prezes – prof. dr hab. Andrzej Lange

Viceprezes – pkł mgr Władysław Hryniewicz

Skarbnik – dr n. pr. Włodzimierz Posnow

nr konta : Bank Pekao SA nr konta  03 1240 6670 1111 0010 3618 2810

Dane kontaktowe:

Stowarzyszanie Klub Jeździecki Siwek, Siedlec
Miła 33, 55-095 Mirków
woj. Dolnośląskie, pow. Wrocławski, gm. Długołęka
kj.siwek@wp.pl

Sponsorzy i partnerzy:

  • Jur Trans
  • Stowarzysznie
  • Stripes
  • Webscene